REFERENCIE

Kontaktné údaje

OTVÁRACIE HODINY

Študentská 30

960 01 Zvolen

Tel.: +421 907 818 977

E-mail: info@exprescopy.sk

Pondelok – Piatok

08:00 – 16:00 hod.

Tajovského 10

97401 Banská Bystrica

Tel.: +421 907 818 977

E-mail: bystrica@exprescopy.sk

Pondelok – Štvrtok

08:00 – 16:00 hod.

Piatok

10:00 – 14:45 hod.

Partizánska cesta 30

974 01 Banská Bystrica

Tel.: +421 48 414 29 17

        +421 48 414 29 05

E-mail: copycentrumbb@gmail.com

Pondelok – Piatok

08:00 – 16:00 hod.

Sociálne Siete